Říjen 2010

Takto mi je

28. října 2010 v 17:16
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Nemusím nič písať určite postačí toto:)

Diary 012

24. října 2010 v 15:36 Diary
Swste. Sry že som všera nič nepridala ale akosi sa mi nechcelo, aj som bola u babky a prišli sme neskôr a kuštik som sa nevyspala =). Noa dnes nič? Áno presne nič! Nuda hihi. ale mám tu pre vás takú hru.

PROSÍM!PROSÍM!PROSÍM!PROSÍM!PROSÍM!PROSÍM!PROSÍM!PROSÍM!PROSÍM!PROSÍM!

Urob reklamu tomuto webu http://pc-networks.info/sk/
Akože si daj na úvod čo ja viem podporujem web alebo sponsor webu čo ja viem čo chceš ale urob tomuto webu reklamu? Čo za to? Ja urobím tvojmu webu reklamu napíš do komentára!:
Meno
Web
A je to!

Diary 011

22. října 2010 v 18:46 Diary
Sws. Dnes bol fajn deň ale faktiš. Škola fajn, obed bléé xD, a tréning WOW bolo super ale potom ma tréner viezol domov a taky začal. Eva šak ty furt padaš!Nemáš problémy s nohami??!?A ja že nie. A on tak šak ty furt bum bác pŕŕŕ. A v aute bola ešte jedna kamoška a ona a ja sme sa tak rehotali bum bác pŕŕ´=DD. To je asi všetko papa

Objednaj si! 01

20. října 2010 v 15:57 Objednaj si!
1. Výrobok do objednaj si ;-) ľubi sa?? =)mne hej....
lool

Miley Cyrus photoshooty

20. října 2010 v 15:39
Miley Cyrus- Najviac shootov nájdete na jej webe ktorý uvediem dole ja tu dám takých 6-7 shootovv mojich obľúbených

001
002

004

003

004

005

006


Diary 010

20. října 2010 v 14:54 Diary
Ahojte. WoW konečne som urobila nový des pekný? Mne sa celkom ľubi. No žeby bolo niečo nové tak to povedať nemôžem x-P. Škola blééé som znej znechutená. Tak zatiaľ pa!pa!
P.S:Pozdravujem SašiQ cmuq...:-*
<3
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Diary 09

19. října 2010 v 18:33 Diary
Serus...sry že som tu dlho nepísala ale škola blééé....známky ešte furt nič moc (1,2,4)LoL ale som rada pre všetko ostatné saša o tom vie =D ale nepoznáte ju xD. No žeby bolo niečo nové tak nič akúrat že v nedeľu som bola hrať v KE basket a prehrali sme najprv 85:5 a potom 104:1 HEHE... ale potom sme boli v mekáči (happymell). To je asi všetko tak zatiaľ papa!!
P.S: Shooty dokončujem!=))

Ička

Diary 08

10. října 2010 v 19:16 Diary
Čavte zas moje keci..... Úúúúúf dnes som bola v skopingu YEAH! Mám taštićku na basket taku peknučku, čižmičky, rukavičky, a fajnu mikošku a ešte tepláky. Jóó´j bolo fajn sorry ale zas som nepridala článok dúfam že môžem sľúbiť že zajtra už niečo také pridám tak zatiaľ papa.

Diary 07

9. října 2010 v 19:16 Diary
Ahojte dnes som bola cez deň u babky etraz sa mi už bárs nechce len urobím nový dess.Ským to sa nechajte prekvapiť tak idem papapapapa <3

Diary 06

8. října 2010 v 18:41 Diary
Ahojky..... Konečne mám opravený PC. Ospravedlňujem sa sofči že som jej ešte neurobila logo už sa na tom pracuje takisto na ostatných článkoch ale dnes už nie som unavená bola som na baskete... tak papa <(.)... papa XoXo ička

Diary 05

7. října 2010 v 17:11 Diary
Ahojte nerada to znamujem, ale mám zas pokazený počítač. Takže píšem len z notebooku ktorý asi zachvíľu tiež skape. Čo sa týka dokončenia shootov Miley.C tak neskôr, čo sa týka grafiky tak na notebooku nemám PFS ani nič podobné, čo sa týka článkou tak tu zrejme bude lne diary, čo sa týka žiackej knižky tak to nevyzerá ružovo xD, a čo sa týka mňa tak sa mám asi takto. Och babenky moje možno aj chalani moji ahojte na dnes končím.... XXX Ička

spriatelme sa ....:-)

Diary 04

6. října 2010 v 18:04 Diary
ahoj prepášte že som včera nepýsala a nekončila neaké články ale nebola som na PC. Nechcelo sa mi je mi blbo a zajtra písomka s matiky :-O....Och bože..ale zas bolo super na žurnalistickom krúžku prča bude take že týždň knihy a vo štvrrtok bude detektívka a ja budem draáááák heh teším sa idem papa cmuQ

Diary 03

4. října 2010 v 18:43
Čavéééés.... dnes v poho deň (žiadne úvodzovky) školička pohodička len taká dvojka s geošky to neva. Potom basketbal tiež v poho ach to je asi všetko letím pripravujem shooty s Miley Cyrus a potom Demi Lovato jáááj papa človiečikovia...
XXX ička
<3                
<3              
<3            
<3           
<3          
<3        
<3      
<3    
<3  
<3
<3

Diary

3. října 2010 v 17:51 Diary
Jáj píšem zas a zas a zas..... Môj deň-
vstala som
ležala som
naraňajkovala som sa
nakrmila som rybky a korytnačky
zistila som že v akvarku kde sú rybky sú vajíčka :-O
šla som urobiť koláčik
obed
počítač
telka
počítač
telka
a teraz počítač..........pekný deň čo? Ička

Ashley Tisdale photoshooty

3. října 2010 v 17:44

Ashley Tisdale- Najviac shootov nájdete na jej webe ael ja vám tu dám ako vždy pár mojich naj!

photoshooty


001

002

003

004

005

A to naj nakoniec

006

Takže shooty s Ashley sú ukončené...

Photoshooty

3. října 2010 v 14:21

Selena Gomez

Miley Cyrus

Ashley Tisdale

a ďalšie neskôr...

Selena Gomez Photoshooty

3. října 2010 v 14:20

Selena Gomez- Najviac photoshootov nájdene na jej webe ja tu dám len niektoré....tie podľa mňa najkrajšie

photoshooty

001

002

003

004

005

006

007

Myslím že stačí tieto sú moje obľúbené.. idem na ďalšiu celeritu.:-)